نسخه آرشیو پخش آرشیو

و اما ورزش(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت: 11:00 | مدت: 25 دقیقه

تازه ها و اخبار دنیای رشته های گوناگون ورزشی- فوتبال و ...
تهیه كننده: علیرضا محمدنیا، حسین خلیل نژاد،\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو