نسخه آرشیو پخش آرشیو

ساحل آرامش آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت: 21:20 | مدت: 10 دقیقه

توازن و تعادل بین اشتغال زنان و مردان\r\n
با حضور دكتر مصطفی فروتن(روانشناس و رفتارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو