نسخه آرشیو پخش آرشیو

جوان ایرانی سلام(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت: 06:40 | مدت: 1 ساعت 20 دقیقه

برنامه صبحگاهی همراه با بخش های متنوع، خبرهای روز، خبرهای هواشناسی، اقتصادی، ورزشی و...
تهیه كننده: زهرا یساقی، گوینده: فاطمه صداقتی، پیمان طالبی، با حضور مهندس اصغری(كارشناس هواشناسی) و حاتمی(كارشناس اقتصادی)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو