نسخه آرشیو پخش آرشیو

خاستگاه آفتاب(زنده) آرشیو برنامه ای

جمعه 30 فروردین 1398 ساعت: 17:00 | مدت: 1 ساعت 55 دقیقه

جامعه پویا و منتظر پویا چیست؟\r\n
با حضور دكتر شریفی یزدی(جامعه شناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو