نسخه آرشیو پخش آرشیو

چشم به راه- صدا كن مرا آرشیو برنامه ای

شنبه 31 فروردین 1398 ساعت: 19:05 | مدت: 1 ساعت 45 دقیقه

شب میلاد امام زمان(عج)، انتظار پویا داشتن- اذان: 20:00، موذن: استاد حسن رضائیان
دكتر مشفقی(روانشناس)، آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو