نسخه آرشیو پخش آرشیو

خاستگاه آفتاب(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 ساعت: 17:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

انتظار، جامعه پویا و مهربانی\r\n
با حضور آقای احمدی(كارشناس مذهبی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو