نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهرگان(زنده) آرشیو برنامه ای

جمعه 6 اردیبهشت 1398 ساعت: 17:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

غر زدن ممنوع \r\n
با حضور خانم دكتر معصومه مظفری(جامعه شناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو