نسخه آرشیو پخش آرشیو

بهتر است بدانیم آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 ساعت: 13:30 | مدت: 25 دقیقه

سیل و راهكارهای پیشگیری از حادثه\r\n
سپهری كیا(مدیر آموزش هماهنگی سازمان هلال احمر)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو