نسخه آرشیو پخش آرشیو

فصل نو آرشیو برنامه ای

جمعه 6 اردیبهشت 1398 ساعت: 20:25 | مدت: 20 دقیقه

بررسی و تحلیل موضوعات اقتصادی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
سیف ا... یزدی(كارشناس اقتصادی و فعال رسانه)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو