نسخه آرشیو پخش آرشیو

به رنگ سپیده آرشیو برنامه ای

یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت: 04:25 | مدت: 35 دقیقه

ویژه برنامه اذانگاهی- تلاوت آیات: 41 تا 46 سوره مباركه عنكبوت- قاری: حسین كرمی- اذان صبح به افق تهران: 4:34- موذن: استاد محمدحسین سبزعلی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو