نسخه آرشیو پخش آرشیو

راه و بی راه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت: 23:00 | مدت: 30 دقیقه

بررسی كتاب پیروزی بدون جنگ نوشته نیكلسون كه دكترین امریكا را به تصویر كشیده است.
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو