نسخه آرشیو پخش آرشیو

عصر من(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت: 15:00 | مدت: 45 دقیقه

فرهنگ، ادب و هنر- كتاب و سینما
عوامل برنامه: مهدی شاهرضایی، سیروس رجبی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو