نسخه آرشیو پخش آرشیو

فتح نامه خرمشهر آرشیو برنامه ای

جمعه 3 خرداد 1398 ساعت: 10:00 | مدت: 2 ساعت

سالروز فتح خرمشهر- گفتگو با فرماندهان دوران دفاع مقدس در فتح خرمشهر
شهاب شهرزاد(كارشناس مجری)، میثم نیكنام(گوینده)، امیر سرتیپ رضا صبوری(از فرماندهان ارتش در فتح خرمشهر)، محمدحسین حیدری(عكاس حاضر در وقایع فتح خرمشهر)، مهندس كوروش مودت(سرپرست فرمانداری شهرستان خرمشهر)، محمدحسن شهسواری(نویسنده رمان خرمشهر)، ناخدا تكاور دریایی محمد قلیجانی فرد(جانباز و از مدافعان خرمشهر)، عزیزی(نویسنده نوحه ممد نبودی ببینی) و سردار سرتیپ دوم سید مجید هاشمی دانا(دبیر ستاد مراسم سوم خرداد در سراسر كشور)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو