نسخه آرشیو پخش آرشیو

روز بیداری آرشیو برنامه ای

جمعه 10 خرداد 1398 ساعت: 09:15 | مدت: 3 ساعت 30 دقیقه

انعكاس مراسم راهپیمایی روز قدس
دكتر حمزه پور(كارشناس مسائل سیاسی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو