نسخه آرشیو پخش آرشیو

میهمان ماه(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 11 خرداد 1398 ساعت: 03:00 | مدت: 2 ساعت

انسان متعادل لجوج و یك دنده نیست.\r\n
با حضور دكتر امید نژادكاظم(مدرس مدیریت مهارت‌های فردی) \r\nاذان صبح: 4:06 مؤذن: رضیعی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو