نسخه آرشیو پخش آرشیو

غیرقابل پیش بینی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 21 خرداد 1398 ساعت: 16:30 | مدت: 25 دقیقه

وقتی هنگام وقوع زلزله در پاركینگ و طبقات منفی هستیم\r\n
با حضور دكتر سیدمحمد سیدمعصومی(پژوهشگر زلزله) \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو