نسخه آرشیو پخش آرشیو

جشن سپاس آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت: 19:05 | مدت: 1 ساعت 50 دقیقه

شكرگزاری برای یك فرصت بندگی دیگر- اذان مغرب: 20:38، موذن: آقای عبدالحسن محمدپور
آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو