نسخه آرشیو پخش آرشیو

قنوت شكر آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت: 08:30 | مدت: 30 دقیقه

پخش نماز عید فطر به امامت حضرت آیت ا... خامنه ای(مدظله)\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو