نسخه آرشیو پخش آرشیو

زیر گنبد طلا آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت: 15:25 | مدت: 15 دقیقه

سالگرد حمله تروریستی به حرم امام رضا (ع) در 30 خرداد 1373 و نقش منافقین در ترور مردم ایران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو