نسخه آرشیو پخش آرشیو

خانه تا كارخانه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت: 15:00 | مدت: 59 دقیقه

صندوق ضمانت سرمایه گذاری چه كمك هایی به فعالان صنایع كوچك می توانند انجام دهد؟\r\n
كارشناس: مهدی زاهدی اول(فعال اقتصادی و صنعتگر)، علیرضا كامویی(فعال صنایع كوچك حوزه پلاستیك) و مهندس جرجانی(مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی خراسان جنوبی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو