نسخه آرشیو پخش آرشیو

خانه تا كارخانه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت: 15:00 | مدت: 59 دقیقه

وضعیت خوشه صنعتی (هنر صنعت) فرش در كشور ما چگونه است؟\r\n
كارشناسان: حامد چمن رخ(تولیدكننده فرش) و حسین بیك زاده(فعال خوشه فرش دستباف)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو