نسخه آرشیو پخش آرشیو

تابستان داغ آرشیو برنامه ای

جمعه 7 تیر 1398 ساعت: 18:30 | مدت: 25 دقیقه

سالگرد شهادت آیت ا... بهشتی و برنامه ریزی منافقین برای براندازی جمهوری اسلامی ایران از تابستان 1360 تا تابستان 1396
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو