نسخه آرشیو پخش آرشیو

خانه تا كارخانه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت: 15:00 | مدت: 59 دقیقه

وضعیت توسعه شهركهای صنعتی كردستان\r\n
كارشناس: احمد خسروی(مدیرعامل شركت شهرك های كردستان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو