نسخه آرشیو پخش آرشیو

ملك آباد آرشیو برنامه ای

یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت: 23:00 | مدت: 30 دقیقه

آیا پایه و اساس علم تغییر می كند كه می گویند باید علممان را به روز كنیم؟
گفتگو با دكتر صادقیان(مشاور اجرایی مركز رشد و نوآوری دانشگاه شهید بهشتی)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو