نسخه آرشیو پخش آرشیو

جوان گشت(زنده) آرشیو برنامه ای

جمعه 8 شهریور 1398 ساعت: 06:40 | مدت: 1 ساعت 20 دقیقه

توجه به گردشگری و ایرانشناسی- مراسم محرم در اردبیل
گوینده: مهدی مفیدی، تهیه كننده: نیره مراد حاصلی- گوینده: مهدی مفیدی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو