نسخه آرشیو پخش آرشیو

عقیق آرشیو برنامه ای

جمعه 15 شهریور 1398 ساعت: 18:00 | مدت: 30 دقیقه

پخش عزاداری های ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) از بیت رهبری
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو