نسخه آرشیو پخش آرشیو

كارنامه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت: 08:50 | مدت: 10 دقیقه

تولید دستگاه تست قند خون
با حضور مهندس مهرداد میراسماعیلی(مدیرعامل شركت خدمات مخابراتی ارگ جدید) \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو