نسخه آرشیو پخش آرشیو

تا رهایی(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت: 12:30 | مدت: 40 دقیقه

آموزش های پیشگیری از اعتیاد در مدارس چگونه است؟ \r\n
با حضور آقای قاسم منوچهری(رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره كل آموزش و پرورش تهران)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو