نسخه آرشیو پخش آرشیو

عصر پنجشنبه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت: 20:00 | مدت: 50 دقیقه

برنامه ای با محوریت ایرانگردی بهتر از جهانگردی است.
بخش های متنوع آن شامل: گفتگو ویژه با جوانان ایرانگرد، معرفی پارك های تفریحی ایران و ... می باشد.\r\nپیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو