نسخه آرشیو پخش آرشیو

اَپ و گپ آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 7 آذر 1398 ساعت: 20:00 | مدت: 30 دقیقه

مجله استارت آپی- كتابها چگونه نو آورانه می شوند؟
تهیه كننده: شایان بهلولی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو