نسخه آرشیو پخش آرشیو

دانشجو آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت: 14:50 | مدت: 40 دقیقه

بایسته های طرح دغدغه های دانشجوی انقلابی- انتظارات نظام از دانشگاهیان
حمید علیخانی(تهیه كننده) و حجت الاسلام مهدی ابوطالبی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو