نسخه آرشیو پخش آرشیو

دانشجو آرشیو برنامه ای

شنبه 16 آذر 1398 ساعت: 14:50 | مدت: 40 دقیقه

بایسته های طرح دغدغه های دانشجوی انقلابی- انتظارات نظام از دانشگاهیان
حجت الاسلام مهدی ابوطالبی(كارشناس) و حمید علیخانی(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو