نسخه آرشیو پخش آرشیو

مجله دامپزشكی(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 22 دی 1398 ساعت: 15:00 | مدت: 1 ساعت

تب مالت \r\n
با حضور دكتر كریم امیری(معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشكی كشور)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو