نسخه آرشیو پخش آرشیو

ورزش همگانی آرشیو برنامه ای

جمعه 18 بهمن 1398 ساعت: 08:00 | مدت: 55 دقیقه

آیا انجام ورزش همگانی می تونه روی نظم اجتماعی تاثیر بگذاره؟ \r\n
ارتباط تلفنی با دكتر قاسمی(دكترای تربیت بدنی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو