نسخه آرشیو پخش آرشیو

مجله دامپزشكی(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت: 15:00 | مدت: 1 ساعت

ماهی های زینتی
با حضور دكتر هومن رحمتی هولاسو(دامپزشك و دكترای تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان و هیئت علمی گروه بهداشت و بیماری های آبزیان دانشكده دامپزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو