نسخه آرشیو پخش آرشیو

فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 26 بهمن 1398 ساعت: 08:15 | مدت: 45 دقیقه

نقایص مادرزادی قلب\r\n
با حضور دكتر محمدرفیع خورگامی(فوق تخصص قلب كودكان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو