نسخه آرشیو پخش آرشیو

جشن حضور- صدا كن مرا آرشیو برنامه ای

سه شنبه 22 بهمن 1398 ساعت: 17:00 | مدت: 1 ساعت 55 دقیقه

بررسی حضور پورشور مردم در راهپیمایی بیست و دوم بهمن- اذان: 18:00، موذن: آقای حمیدرضا احمدی وفا
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو