نسخه آرشیو پخش آرشیو

برداشت دوم آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 1 اسفند 1398 ساعت: 18:25 | مدت: 5 دقیقه

طنز سیاسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو