نسخه آرشیو پخش آرشیو

همگام با لیگ(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 5 اسفند 1398 ساعت: 18:00 | مدت: 2 ساعت

بررسی هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران\r\n
اذان مغرب: 18:12- موذن: استاد آقاتی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو