نسخه آرشیو پخش آرشیو

ورزش همگانی آرشیو برنامه ای

جمعه 9 اسفند 1398 ساعت: 08:00 | مدت: 55 دقیقه

آیا این باور درست است كه برای نتیجه گیری بهتر از ورزش باید هر روز ورزش كرد؟ \r\n
با حضور دكتر عابدی یكتا(متخصص پزشكی ورزشی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو