نسخه آرشیو پخش آرشیو

تصویر خیال آرشیو برنامه ای

جمعه 16 اسفند 1398 ساعت: 19:10 | مدت: 45 دقیقه

تحلیل و بررسی روانشناختی فیلم قصر شیرین \r\n
با حضور خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو