نسخه آرشیو پخش آرشیو

ورزش همگانی آرشیو برنامه ای

جمعه 16 اسفند 1398 ساعت: 08:00 | مدت: 55 دقیقه

مستمر ورزش كنیم \r\n
با حضور دكتر عابدی یكتا(متخصص پزشكی ورزشی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو