نسخه آرشیو پخش آرشیو

مروارید شرق آرشیو برنامه ای

دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت: 19:30 | مدت: 1 ساعت

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین كشور رازهای چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین \r\n
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو