نسخه آرشیو پخش آرشیو

كوبه(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 20 اسفند 1398 ساعت: 15:15 | مدت: 30 دقیقه

بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و گفتگو با مسئولان مربوطه
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو