نسخه آرشیو پخش آرشیو

صفر و یك آرشیو برنامه ای

جمعه 23 اسفند 1398 ساعت: 22:05 | مدت: 45 دقیقه

سواد رسانه ای
عادل پور(كارشناس فضای مجازی)، مهندس فتحی پور(خبرنگار) و كوه كرم(پژوهشگر حوزه رسانه)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو