نسخه آرشیو پخش آرشیو

بخش شامگاهی(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 16 فروردین 1399 ساعت: 18:00 | مدت: 4 ساعت

خبر، موسیقی بی كلام، موسیقی با كلام(سنتی، پاپ، محلی، تلفیقی، ساز و آواز)\r\nاذان مغرب: 19:47 موذن: هلباوی
www.radiopayam.ir شماره پیامك 98300001047+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو