نسخه آرشیو پخش آرشیو

همسر من آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت: 17:10 | مدت: 25 دقیقه

من به دلیل كرونا نمیتوانم خیلی با خواستگارم برای آشنایی پیش از ازدواج ارتباط داشته باشم.\r\n
با حضور خانم دكتر نجابتیان(روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو