نسخه آرشیو پخش آرشیو

هیچ جا خونه ی آدم نمی شه(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399 ساعت: 20:10 | مدت: 45 دقیقه

جنگ شاد و مفرح با محوریت در خانه ماندن و افزایش مهارتهای فردی- هیج چیز شیرین تر از همدلی نمی شه- كمك و همدلی به هم نوع و خلاقیتهای خانگی- در خانه بمانیم و امنیت جسمی و روحی خود را حفظ كنیم.
تهیه كننده: سیروس رجبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو