نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرهنگ مردم آرشیو برنامه ای

جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت: 21:30 | مدت: 25 دقیقه

آیین ها و مراسم ویژه نیمه ماه مبارك رمضان- رسم افطاری برای عروس در مناط مختلف ایران مانند همدان، اصفهان، شیراز، كاشان، استان مركزی، ماه شهر، بهبهان، اصفهان- مراسم یار رمضان در بین تركمن ها همراه با گزارش- مراسم نیمه رمضان در استان مركزی- غذاها و خوردنی های ماه رمضان در كرمانشاه مانند شیرینی ها و آش ها\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو