نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرهنگ مردم آرشیو برنامه ای

جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت: 21:30 | مدت: 25 دقیقه

مراسم و آیین های شبهای قدر در مناطق مختلف ایران- نقش و جایگاه حضرت علی (ع) در فرهنگ مردم- \r\nانواع نذورات در شب های قدر- قرآن به سر گذاشتن در شب های قدر\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو